ROZPAD

Państwo (w sensie polszczyzny) jest to pewien organizm: składa się ze społeczeństwa (tzn. jego kultury), z zasad prawnych oraz z aparatu ucisku (czyli państwa...

NAPRAWDĘ STARA EUROPA

Czerwono-Zieloni chcą opodatkować kościelną tacę. Jest to absurd – wszakoż tyle mamy już w Polsce absurdalnych podatków... Ale czyż chrześcijanin ma prawo zwątpić w...