Myroslaw Onyszkiewicz fot. domena ubliczna autor: Iwan Dmytryk

Myrosław Onyszkiewicz „Orest”, posługujący się także pseudonimami „Biłyj”, „Bohdan”, „Ołech” – pułkownik UPA, dowódca VI Okręgu „Sian”, w strukturach OUN członek Krajowego Prowidu i referent do spraw wojskowych, ukraiński zbrodniarz odpowiedzialny za liczne zbrodnie, mordy i grabieże dokonane przez UPA na ludności polskiej.

Urodził się w Uhnowie koło Sokala w powiecie Rawa Ruska w 1911 roku. Ukończył cztery klasy gimnazjum i dwie klasy szkoły mierniczej. Przed wojną zaliczył również wojskową podchorążówkę i był oficerem rezerwy Wojska Polskiego. Miał stopień podporucznika.

Myrosław Onyszkiewicz od 1929 roku należał do organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. W 1932 roku został aresztowany i skazany na trzy lata więzienia za działalność terrorystyczną. W czasie II wojny światowej związał się z UPA. Pełnił w niej funkcję referenta personalnego I sztabu wojskowego OUN, referenta organizacyjno-mobilizacyjnego na województwo lwowskie, zastępcy komendanta Okręgu Wojskowego „Buh”, organizatora oddziałów UPA w powiatach: Sokal, Rawa Ruska, Lesko, Przemyśl i Lubaczów.

Początkowo dowodził kureniem walczącym przeciwko Polakom na Lubelszczyźnie. Składał się on z czterech sotni: „Bradziagi”, „Hałajdy”, „Jastruna” i „Korsaka”. Brał udział w upowskiej ofensywie mającej opanować południową Lubelszczyznę, by w znajdującej się tu Puszczy Solskiej oraz Lasach Janowskich stworzyć teren oparcia dla opuszczających Wołyń oddziałów.

Z Lubelszczyzny „Orest” wrócił na Ziemię Lwowską. Tu po przejściu frontu działał w sztabie UPA, z którego został przeniesiony na stanowisko referenta ds. wojskowych w Krajowym Prowidzie tzw. Zakerzonia, czyli dowódcy tamtejszych oddziałów UPA. Według zeznań Petro Fedoriwa „Dalnycza”, swój awans zawdzięczał Wasylowi Sydorowi „Szełestowi”, używającemu jeszcze pseudonimu „Wiszatyj”– dowódcy sztabu UPA „Zachód”.

Onyszkiewicz, według niego, był zaufanym „Szełesta”. Pełniąc funkcję, „Orest” miał duże kompetencje. Według zeznań Fedoriwa, miał on „prawo wydawania rozkazów i instrukcji, w myśl których podległe mu oddziały UPA działały w terenie. Przez niego były wydawane rozkazy napadów na oddziały WP, grupy UB i MO, na spółdzielnie i urzędy, na wsie zamieszkałe przez ludność polską i inne.

(…) Posiadał prawo awansowania członków UPA. (…) Poza tym wyżej wymieniony przeprowadzał systematyczną kontrolę oddziałów UPA i instruował osobiście dowódców tych oddziałów, dając im wytyczne do dalszej działalności”. Petro Fedoriw „Dalnycz” zeznał też, że „Oddziały UPA w myśl rozkazów [„Oresta”] dokonywały akcji sabotażowo-dywersyjnych w terenie przez podpalanie lasów, niszczenie mostów, dróg kolejowych i szos, palenie wsi zamieszkałych przez ludność polską i zbóż znajdujących się w stodołach bądź w stogach.

Szczególnego rozmiaru nabrała akcja sabotażowo-dywersyjna w okresie odbywającej się akcji przesiedleńczej ludności ukraińskiej do USRR i na Ziemie Zachodnie. Wtedy były wydawane przez komandira UPA »Oresta« rozkazy stosowania najostrzejszych środków celem sparaliżowania akcji przesiedleńczej”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here