Dźihad. Bitwa na Kosowym Polu fot. domena publiczna autor: Adam Stefanovic

Głównym obowiązkiem wiernych jest dżihad. Przez stulecia pojęcie to oznaczało „świętą wojnę”. Allah wynagradza wiernych łupem (48:20; 59:7). Nota bene prorok, a potem kalif czy sułtan dostawali 1/5 zdobyczy (8:41). Wojnę tę toczy się dla Allaha aż do czasu, gdy cały świat stanie się Dar al-Islam (Domem Islamu).

Tam, gdzie nie panuje islam, mamy Dar al-Harb. To jest cel dżihadu. Obecnie rozróżnia się między dżihadem wewnętrznym, czyli duchowym samodoskonaleniem, a dżihadem zewnętrznym, czyli działalnością misjonarską bądź wojskową. W każdym razie u zarania islamu mieliśmy do czynienia jedynie z wyrzynaniem niewiernych.

Na początku zabijano Arabów, którzy się sprzeciwili wizji Mahometa, a potem wszystkich innych, którzy nie poddawali się. Koran nawołuje do „obcinania głów niewiernym” (striking off the heads of the unbelievers – 46:4). Niewierni mają zostać zniszczeni, ścięci, ukrzyżowani, poćwiartowani, zniewoleni. A wierni, którzy padną w trakcie dżihadu, doświadczą życia wiecznego.

Oto odpowiednie fragmenty:

* „Walcz przeciw nim, dopóki bałwochwalstwo nie skończy się, a religia Allaha nie zapanuje” (Fight them until idolatry shall cease and God’s religion shall reign supreme – 8:40);

* „Nie mów, że ci, którzy padli w sprawie Allaha, nie żyją. Oni żyją, ale nie wiesz, co z nimi jest” (Do not say that those slain in the cause of God are dead. They are alive, but you are not aware of them – 2:154);

* „Walka jest twoim obowiązkiem, bez względu na to, czy ci się to podoba” (Fighting is obligatory for you, much as you dislike it – 2:216);

* „Walcz dla Allaha przeciw tym, którzy walczą przeciw tobie, ale nie atakuj ich pierwszy. Allah nie kocha agresorów. Zabijaj ich, gdziekolwiek ich znajdziesz. Wypędź ich, skąd oni ciebie wyrzucili. Bałwochwalstwo jest gorsze niż przelewanie krwi… Walcz z nimi, aż nie będzie bałwochwalstwa, a religia Allaha zapanuje. Ale jeśli się poddadzą, nie walcz z nimi, z wyjątkiem złoczyńców” (Fight for the sake of God those that fight against you, but do not attack them first. God does not love aggressors. Slay them wherever you find them. Drive them out of the places from which they drove you. Idolatry is more grievous than bloodshed. Fight against them until idolatry is no more and God’s religion reigns supreme. But if they desist, fight none except the evil-doers – 2: 191-193);

* „Zasiejemy terror w sercach niewiernych dlatego, że oni służą innym bóstwom zamiast Allahowi” (We will cast terror into the hearts of the unbelievers, because they serve other deities besides God for whom He has revealed no sanction – 3:151);

* „Jeśli oni nie będą się trzymać z daleka od was, jeśli nie zaoferują wam pokoju ani nie zaprzestaną walczyć, łap ich i zabijaj, gdziekolwiek ich znajdziesz. Nad takimi ludźmi dajemy wam absolutną władzę” (If these do not keep their distance from you, if they neither offer you peace nor cease their hostilities against you, lay hold of them and kill them whenever you find them. Over such men We give you absolute authority – 4: 91);

3 KOMENTARZE

 1. Islam to nie jest religia tylko sposób i styl walki, który pustynnym ludzikom napisali przebiegli rabinowie, po tym jak już „opracowali” swój Talmud 1500 lat temu.
  Islam to nie jest żadna religia tylko zalecenia napisane przez rabinów w celu rozbicia i zniszczenia chrześcijaństwa.
  Jedyna prawdziwa religia to Kościół Rzymsko-Katolicki. Nie ma innej i nie będzie.
  Reszta jest co najwyżej jej cieniem i majaczeniem. To są tylko wierzenia, odszczepieńcy i heretycy.
  Za te insynuacje pod adresem Najświętszej Panny Maryi, to trzeba będzie jemu skopać d…. tak jak to robił na ziemi św. Pio tym co obrazili NMP.
  Zacytuję jeszcze:
  ~men – 7 min temu
  Islam – doktryna zbrodni. Dawno temu szatan Mahomet przybył do Mekki wraz ze swoimi bandziorami mordując zastraszając mieszkańców zmusił ich do przyjęcia nowej wiary. Dla wymuszenia na ludziach posłuszeństwa wprowadził zasadę polegającą na mordowaniu wszystkich, którzy nie podporządkują się nowej wierze. Głosił przy tym, że jest prorokiem i że Allach nakazał mu tak czynić. Był analfabetą a jego zwidy niby pochodzące od Allacha spisywali inni tworząc wersety nazywane Koranem. Islam, zatem stał się ideologią śmierci. Islam nie jest ani religią, ani kultem – jest pełnym, kompletnym ustrojem. Dla Araba podstawowym kanonem życia jest występowanie przeciwko mojemu bratu; ja i mój brat przeciwko naszemu ojcu; moja rodzina przeciwko naszym kuzynom i klanowi; klan przeciwko plemieniu; plemię przeciwko światu, i wszyscy spośród nas przeciwko niewiernym. Szatańska zasada dżihadu wprowadzona przez szatana Mahometa obowiązuje i obowiązywać będzie. Wmówienie wyznawcom, że Allach tak nakazuje i po zabiciu „ niewiernego” wejdziesz do raju pełnego dziewic jest podstawowym ideologicznym czynnikiem nakłaniającym do zbrodniczego działania, a dla niepokornych przeznaczona jest śmierć i męki w piekle.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here