5 września 1914 w Kielcach brygadier Józef Piłsudski utworzył w Kielcach Polską Organizację Narodową (PON). Organizacja ta powstała w wyniku rozłamu w Naczelnym Komitecie Narodowym. Na jej czele stanął Witold Jodko-Narkiewicz. PON uzyskiwała, dzięki pozwoleniu na działania legalne, prawo do akcji propagandowej i wydawniczej. Rozpoczęto m.in. publikowanie czasopism: „Ruchu”, „Legionisty”, „Wici” i „Do Broni”. W zamyśle Piłsudskiego miała być zawiązkiem podolskiej niepodległościowej reprezentacji politycznej dla wojskowych Legionów.

Wobec rozwiązania Legionu Wschodniego, Piłsudski nie podporządkował się poleceniom NKN-u niewerbowania do Legionu Zachodniego mieszkańców Królestwa Polskiego. Uzyskał w tym poparcie niemieckich władz wojskowych (dowództwa IX Armii Hindenburga).

Sierpień 1914 - oddziały Legionów Polskich wkraczają do Kielc

W listopadzie 1914 wobec niepowodzeń wojsk niemieckich przy próbie zdobycia Warszawy, Piłsudski zmuszony był podporządkować PON NKN-owi. Utworzone przez Piłsudskiego, na bazie PON, urzędy cywilne, zasiliły kadrowo, tajną Polską Organizację Wojskową (POW). Rozpoczął się kolejny etap walki. Cztery lata później członkowie konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej tworzyli rząd odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej. Józef Piłsudski został mianowany Wodzem Naczelnym i Naczelnikiem Państwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here