Rzeczpospolita utraciła swoją suwerenność etapami, a nie na skutek jednego wydarzenia.

Choć rak od dawna toczył jej organizm, to wyraźne osłabienie nastąpiło na samym poczatku XVIII w. Wojna Północna ogromnie gospodarczo i politycznie dotknęła nasze państwo. Kolejna wojna, domowa szlachty z królem Augustem II Mocnym i z Sasami dodatkowo osłabiła kraj.

Ostatecznie pomiędzy walczącymi stronami doszło do porozumienia na Sejmie Niemym w 1717 r., ale przy mediacji cara Piotra I, którego reprezentował poseł książę Grigorij Dolgoruki. August II chciał się wyzwolić spod kurateli Moskwy i zawarł sojusz z Austrią w 1719 r. Jednakże Sejm nie zatwierdzil tego sojuszu.

Rosjanie w odpowiedzi na ten sojusz zawarli porozumienie z Prusami w Poczdamie w 1720 r. Uzgodniono, że oba kraje będa prowadziły wspólną politykę wobec Polski. W szczególności zdecydowano popierać zachowanie dotychczasowego ustroju Polski, który gwarantował niemoc Rzeczpospolitej (wolna elekcja, liberum veto, swobody szlacheckie).

13 września 1732 r. w Wiedniu z inicjatywy rosyjskiego posła rosyjskiego posła w Berlinie, – Karla Gustawa von Loewenwolde podpisano tajny układ pomiędzy Austrią a Rosją. 3 miesiące później dołaczyły do niego Prusy.

Formalnie traktat dotyczył, wobec spodziewanej śmierci Augusta II, kwestii sukcesji w Polsce. Jego celem miało być niedopuszczenie do przedłużenia personalnej unii polsko-saskiej ani też do powrotu na tron Stanisława Leszczyńskiego.

Kandydatem obcych mocarstw miał być portugalski infant Don Emanuel Braganca. Jednym z punktów ukladu było uzgodnienie, że w wypadku wygaśnięcia w księstwie Kurlandii i Semigalii rodu Kettlerów, te ziemie nie zostaną wcielone do Rzeczpospolitej, miały przypaść domowi pruskiemu.

Ten traktat faktycznie był porozumieniem trzech przyszłych zaborców Rzeczpospolitej, o utrzymaniu jej wadliwego ustroju i niedopuszczeniu do żadnych reform.

Ze względu na fakt, ze godłem każdego z tych mocarstw był czarny orzeł, traktat został nazywany porozumieniem trzech czarnych orłów. On był kolejnym krokiem ubezwłasnowolnienia Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here