Na początku lat 30-tych XIII w. kurułtaj (zjazd mongolskich książąt) podjął decyzję o dokończeniu podboju cesarstwa Jin i podboju Europy. Cesarz Jin zwrócił się do cesarza Sung o pomoc, ale dla chińskiej dynastii Sung, Jin (Dżurdżeni) byli nadal barbarzyńcami, którzy pozbawili ich terytoriów północnych Chin, mimo że elita dżurdżeńska dawno się zsinizowała. Zamiast tego zawarli sojusz z Mongołami w zamian za odzyskanie prowincji Henan i Kajfengu, który poprzednio był stolicą Sungów. Mongołowie po zaciętej walce rozbili armię Jin i oblegli Kajfeng gdzie podobno wraz z uciekinierami schroniło się 2,5 mln ludzi (Kajfeng liczył 1mln). Kiedy około miliona zmarło z głodu i epidemii, miasto się poddało. Dowodzący oblężeniem najlepszy z mongolskich wodzów (oprócz Czyngis Chana) Subudej zwrócił się do wielkiego chana Udegeja o zgodę na wyrżnięcie tych co przeżyli, tak jak stanowiło mongolskie prawa Yassa. Na szczęście chiński doradca Yelu Chucai przekonał wielkiego chana, że w mieście schroniło się wielu rzemieślników i zabijając ich,chan pozbawi się zarówno ich wyrobów jak i podatków.

W 1234 r. upadło ostatecznie cesarstwo Jin, a Sungowie zajęli nie tylko przyrzeczony im Kajfeng, ale także dawne stolice Chin: Changan i Luoyang, które miały przypaść Mongołom. Reakcja tych ostatnich była natychmiastowa. Uderzyli tego samego roku na Sungów i zdobyli prowincję Syczuan, dokonując chyba swojej największej masakry w Chinach, wyrzynając podobno 1,4 mln ludzi w stolicy Syczuanu, mieście Chengdu. W 1236 r. wojna została przerwana, ponieważ Mongołowie swoje główne siły skierowali na Europę. Następna ofensywa zaczęła się w latach 50-tych XIII w. Wielki chan Mongke postanowił nie atakować frontalnie cesarstwa lecz odciąć je od wszelkiej pomocy, okrążając je od zachodu i południa. Mongołowie zajęli Tybet, zniszczyli królestwo Dali i podporządkowali sobie północny Wietnam. W międzyczasie podczas oblężenia jednego z miast chińskich zmarł wielki Chan Mongke i walki zostały przerwane aż do 1268 r. ze względu na wybuch wojny domowej pomiędzy jego braćmi z której zwycięsko wyszedł Kubilaj, nowy wielki chan.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here